Leden van de Cultuurfabriek

Een groot aantal culturele organisaties uit Voorschoten zijn lid van de Cultuurfabriek. Op deze pagina stellen de verenigingen zich voor.

Onze leden

 

 

Muziek

 

Neem gerust contact op met een organisatie!

 

Wil je muziek leren spelen, samen zingen, dansen, theater maken, naar een concert, lezing of tentoonstelling gaan of als vrijwilliger betrokken zijn bij een van onze leden?  kijk dan op deze pagina wat onze leden doen. Bij elke organisatie staat een website met contactgegevens. Veel plezier!

 

The (Broken) Consort

Het ensemble The (Broken) Consort werd in 1991 door een aantal muziekliefhebbers in Voorschoten opgericht om met elkaar muziek uit de 17e en 18e eeuw te spelen. Sinds 1997 repeteert het ensemble in Oud Woelwijck onder leiding van een professionele coach. De leden van het ensemble bespelen historische instrumenten of kopieën daarvan, en op een toonhoogte die een halve toon lager ligt dan tegenwoordig gebruikelijk is. De klank van de muziek wordt daardoor rijker van kleur en smelt beter samen tot één geheel.

Duivenvoordse Concerten

De Stichting Kunstkring Duivenvoorde organiseert al vanaf 1978 klassieke concerten in Voorschoten, tot 2020 alleen in kasteel Duivenvoorde en daarna ook in de Dorpskerk in Voorschoten. We hadden in de zomermaanden een vaste serie van zes concerten met kamermuziek. Vanwege het grote succes van de serie hebben we het aantal concerten uitgebreid naar acht. De periode waarin de concerten nu plaatvinden loopt grofweg van maart tot november.

Harmonie Voorschoten

Harmonie Voorschoten is opgericht in 1989 als een podiumorkest voor blaasinstrumenten. In 2019 vieren ze het 30-jarig bestaan van onze vereniging. Het orkest bestaat uit ca. 40 leden en  speelt voornamelijk lekker in het gehoor liggende muziek. Harmonie Voorschoten heeft ook een leerlingenorkest. Beide orkesten van Harmonie Voorschoten treden diverse keren per jaar op. Het motto is  “Plezier in Samenspel”. Gezelligheid is dan ook een belangrijk aspect voor onze leden.

Klapwijk Drums en Percussie 

Klapwijk is dé drumschool van Voorschoten en Leiden. Hier leer je echt goed drummen met je   favoriete nummers of in een groep trommelen en percussie- spelen op conga’s en bongo’s en andere percussie- instrumenten. Tijdens de lessen worden leuke Zuid- Amerikaanse en Afrikaanse ritmes behandeld en leer je hoe je mooie klanken kan maken met de instrumenten. Stap voor stap leer je goed ritmegevoel te ontwikkelen.

Laurentius Orgelconcerten

Na de restauratie van het Mitterreither-van den Brink- orgel in de Laurentiuskerk in 2009, is door het toenmalige kerkbestuur een zelfstandige Stichting Laurentius Orgelconcerten besloten om naast de vieringen ook openbare orgelconcerten te organiseren. Iedereen die bijgedragen heeft aan de restauratie zou het instrument moeten kunnen beluisteren Ook het nieuw aangeschafte koororgel van de firma Verschueren valt onder deze doelstelling.

Musica Antica 

Musica Antica is een van de belangrijkste podia voor Oude Muziek in Nederland. We presenteren muziek van de middeleeuwen tot de vroege romantiek op instrumenten uit de tijd van de componist. Erfgoed uit zeven eeuwen houden we levend. Jonge muziekstudenten verrijken met hun ensembles ons muziekleven, ook na hun studie. Musica Antica steunt hen en geeft de beste en boeiendste musici een podium in Kasteel Duivenvoorde.

Muziekschool Wolthuis

Muziekschool Wolthuis geeft muziekles aan jong en oud op de volgende instrumenten:
Gitaar (ook elektrisch- en basgitaar), keyboard, piano én voor kinderen van 6 tot 10 jaar geven we Algemene Muzikale Vorming middels de MelodieHarp. Dat is Laagdrempelig, Leuk én Leerzaam. Kinderen maken spelenderwijs kennis met Melodieën en Ritme. Kijk maar eens op onze website: 

Muziekvereniging Laurentius Voorschoten

Muziekvereniging Laurentius is een zeer actieve vereniging en telt momenteel ongeveer 95 leden en verschillende orkesten te weten Drumfanfare Laurentius, Jong Laurentius, Concert Orkest Laurentius en een leerlingenorkest.  De Drumfanfare bestaat momenteel uit ongeveer 40 muzikanten en verzorgt jaarlijks diverse optredens in binnen- en buitenland. Jong Laurentius bestaat uit ongeveer 16 enthousiaste jongens en meisjes in de leeftijd van 9 t/m 16 jaar en treedt op met nieuwe show op diverse locaties in de regio. De bezetting bestaat uit hetzelfde instrumentarium als de Drumfanfare. Het concertorkest bestaat uit ongeveer 20 muzikanten en wordt in de periode rond Kerst omgetoverd tot een heus Charles Dickens orkest.

Orgel- en beiaardconcerten Dorpskerk

Jaarlijks wordt in september een serie Orgel-Beiaard concerten georganiseerd in de Dorpskerk in Voorschoten. Bijzonder aan deze concerten is, dat daarin niet alleen het monumentale Zeemans orgel uit 1720 te horen is, maar eveneens het fraaie Carillon, dat in 1965 door inzet van de burgerij, middenstand en schooljeugd is geplaatst in de toren van de Dorpskerk. De toegang is vrij en er is een overzichtelijk programmaboekje beschikbaar. In 2020 zal het 300-jarig jubileum van het Zeemans orgel uitgebreid worden gevierd door middel van concerten, lezingen   en   activiteiten voor de jeugd.  Door verbouwing van de Dorpskerk zullen er in 2019 en in de eerste maanden van 2020 géén concerten plaatsvinden.

Podium Jong Professionals Jazz (PJPJ)

Al meer dan 25 jaar organiseert Podium Jong Professionals Jazz (PJPJ) elke maand succesvol jazzconcerten met studenten van de Jazz-afdeling van het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en in mei een jazzfestival in het Cultureel Centrum Voorschoten. Doel is om de studenten in de gelegenheid te stellen om presentatie -en podiumervaring op te doen in het verlengde van hun studie tot uitvoerend musicus. Met de concerten wil PJPJ ook op een laagdrempelige en toegankelijke manier hoogwaardige live jazzmuziek promoten en een bijdrage leveren aan het culturele leven in Voorschoten.

Sinfonietta Voorschoten

Sinfonietta Voorschoten is een kamerorkest dat bestaat uit ongeveer 35 enthousiaste (amateur-)musici onder leiding van Hendrik Jan Brethouwer.  Er wordt elke dinsdagavond gerepeteerd in het Cultureel Centrum waar wordt gewerkt aan onder andere toonvorming en klankkleur.   Sinfonietta geeft meerdere concerten per jaar, biedt conservatoriumstudenten gelegenheid als solist op te treden, speelt in kleine bezetting regelmatig in een zorginstelling en heeft in de zomer een zomerproject.

Studio 336

Studio 336 is een geluidsstudio, oefenruimte en lesruimte in Voorschoten. Ook opnames op locatie en het versterken van bands en orkesten behoort tot de mogelijkheden.

The Tickets

The Tickets is een multi-instrumentaal akoestisch duo met een uitgebreid repertoire van popklassiekers uit het gouden tijdperk in en rondom de Sixties. Dave en Nigel combineren hun authentieke Engelstalige zang met gitaar, bas, mandoline, dobro, ukelele, mondharmonica’s en diverse percussie-instrumenten die tegelijkertijd met de voeten bespeeld worden. Een feest van herkenning in een scherp gearrangeerd eigentijds jasje.

De Toonzetter

De Toonzetter staat garant voor: cultuur dichter bij huis brengen – het organiseren van huisconcerten of klassieke concerten in een huiselijke ambiance. Het is een nieuwe tendens, die goed aanslaat. Zo organiseert de Toonzetter ook concerten onder andere in Woonzorgcentrum Adegeest te Voorschoten waarbij klassieke muziek centraal staat. Elke tweede zondagmiddag van de maand.

Uke Fun

Uke-Fun verzorg workshops ukulele spelen voor verschillende doelgroepen zowel voor kinderen als volwassenen, bijvoorbeeld bij teambuilding of als naschoolse activiteit.

Eikenlaan 29,  2251 DE Voorschoten.

 

Voorschoten Blues

Voorschoten Blues is een jonge stichting opgericht met het doel minimaal twee blues of blues gerelateerde muziekavonden per jaar te organiseren in het Cultureel Centrum in de maanden april/mei en november/ december.

Exultate Deo

De oratoriumvereniging van Voorschoten bestaat al meer dan 135 jaar.  Een gemengd koor van zo’n 80 leden dat staat voor kwaliteit en enthousiasme. Het koor voert onder de bezielende leiding van de   dirigent, Leo den Broeder, een gevarieerd repertoire uit. Eens per jaar wordt een groot   oratoriumwerk met orkest en solisten in de regio georganiseerd, en soms optredens in het buitenland, zoals vorig jaar in Keulen. Exultate Deo is Voorschoten trouw door er jaarlijks een kleiner, interessant concert uit te voeren.

Maria Rosenmöller, zangstudio

Maria Rosenmöller is actief als dirigente van diverse koren, waaronder het Vocaal Vrouwenensemble Vox Clara en is als cantrix verbonden aan de Protestants Christelijke Gemeente in Voorschoten. Zij is verbonden met het badkamerkoor aan het Randstedelijk zanginstituut en geeft daar regelmatig stemvormingscursussen. Daarnaast kun je bij Maria natuurlijk terecht voor zangles (jongeren en volwassenen), algemene muzikale workshops en is zij in te schakelen als dirigente.

Popcore All Sounds

Een popkoor dat vele hits meerstemmig zingt uit de top 2000 uit het verleden maar ook uit het heden bestaat al 20 jaar. Elke vrijdagavond repetitie in het clubgebouw van Muziekvereniging Laurentius. Gezelligheid en saamhorigheid staan bij ons voorop. Om de week zal onze zangcoach proberen onze kwaliteiten te verbeteren. We treden gemiddeld 8 tot10 keer per jaar op te treden.  Het koor bestaat momenteel uit ongeveer 85 leden.

Voorschotens Kamerkoor

Het Voorschotens Kamerkoor (VKK) bestaat ruim 40 jaar. Het koor (met ongeveer 35 leden) heeft muziek op het repertoire staan van Renaissance tot hedendaags en staat onder leiding van Nico Philipp Hovius. Elke woensdagavond tussen 20.00 en 22.00 uur repeteren de leden in het gebouw van Muziekvereniging Laurentius. Het VKK voert in ieder geval 2 concerten per jaar uit en geeft daarnaast meestal nog een klein optreden.

Vox Clara

Vox Clara is een klein vrouwenensemble dat bijzondere en eigenzinnige muziek ten gehore wil brengen. De muzikale leiding is in handen van Maria Rosenmöller. Door de samenstelling van ons ensemble heeft Vox Clara een heel eigen stemklank. We zijn in staat zowel drie- als vierstemmige muziek uit te voeren in allerlei stijlen. Ons repertoire is groot en divers.  Op de hoogte blijven van onze optredens?

Balletstudio Giselle “More than Dance”

Balletstudio Giselle staat voor gediplomeerde docenten, passie voor het  vak, gespecialiseerde balletlessen voor   kinderen. Het doel is een mooie balletervaring voor nu en een levenslange  waardering voor de  dans-  kunst. Hierin gaan   discipline, passie en plezier samen. Wij stellen een persoonlijk contact zeer op prijs, dus bel ons gerust voor een advies opmaat. Wij werken in lesblokken en instromen is mogelijk na iedere schoolvakantie mits er plaats is.

(Jeugd)theaterschool Theaterplaats

Bij (Jeugd)theaterschool Theaterplaats geven we toneellessen en theaterworkshops vanaf 4 jaar. We maken en spelen allerlei theatervoorstellingen voor publiek in een groot theater of op locatie. Ontdek je theatertalenten en ontwikkel je creativiteit in een prettige sfeer met een professionele theaterdocent. (Jeugd) theaterschool Theaterplaats is landelijk erkent, doet mee aan jeugdtheaterfestivals, en werkt samen met andere podiumkunstinstellingen.

Toneelgroep Voorschoten

De vereniging Toneelgroep Voorschoten bestaat al sinds 1965. In die tijd zijn talloze eenakters, jeugdtoneel stukken en avondvullende producties ten tonele gebracht.  Soms met een bezetting van meer dan 20 acteurs, soms een monoloog.  Steeds weer gerealiseerd met een enthousiaste groep   leden, die naast het acteren ook het decor, licht, grime, regie-assistentie, kleding en marketing verzorgen.

Theatertherapeut Marlies Greve

Theatertherapie is een fijne, kortdurende interventie waarbij de kracht van sprookjes gebruikt wordt om kinderen te versterken en troost te bieden. De veiligheid van het doen-alsof spel maakt lastige onderwerpen bespreekbaar en kan kinderen helpen de kracht in zichzelf te vinden om problemen te overwinnen. Dit kan hen weer meer in balans brengen.

De theatertherapie richt zich op groepen kinderen tot tien jaar. Een eventueel individueel traject is ook bespreekbaar. De sprookjes die gespeeld worden zijn gebaseerd op volkssprookjes. Deze vertellingen zijn lang geleden ontstaan toen mensen nog voornamelijk magisch dachten. Dit magisch denken komt overeen met hoe jonge kinderen denken. Theatertherapeut Marlies Greve: ”In mijn werk als theatertherapeut komt al mijn jarenlange ervaring samen; die van sprookjesverteller, -goochelaar, poppenspeler en speltherapeut”

www.theatertherapeut.nl, www.magiecarlijn.nl, www.magiccare.nl,  www.droomvogel.nl

Klassiek Javaanse Dansgroep Kuwung-kuwung II

Kuwung-kuwung II is een Klassiek Javaanse Dansgroep die in 1981is opgericht. De oprichtster dr.Clara Brakel was verbonden aan de faculteit Azië-studies van de Universiteit Leiden. Zij gaf ons wekelijks dansles, met het doel om optredens of workshops te geven.

Tegenwoordig oefenen wij wekelijks in Het Knooppunt te Voorschoten, omdat wij Clara ’s culturele nalatenschap blijvend willen uitdragen. De dansen die wij uitvoeren zijn traditioneel, zoals ze vroeger aan de Vorstenhoven op Java werden gedaan. Tijdens het optreden geven wij vaak uitleg over de dans, die wij dan vervolgens uitvoeren. Meer info Instagram @kuwung.kuwung.danskuwung.kuwung.dans@gmail.com of maebe@casema.nl

Creativiteitscentrum Oud Woelwijck

Creativiteitscentrum Oud Woelwijck is de plek voor creatieve en culturele cursussen: algemene schilder- en tekencursussen, tekenen naar de natuur, keramiek, natuurfotografie vormen een vast onderdeel van het programma-aanbod. Ook andere cursussen en workshops vormen onderdeel van het wisselend aanbod, bijvoorbeeld filosofie, yoga, mindfulness of binnenhuisarchitectuur.

Voorschotense Kunstkring

De Voorschotense Kunstkring (VKK) is in 1967 opgericht en heeft ruim 50 leden, professionele beeldend kunstenaars, woonachtig en atelier houdend in Voorschoten en omgeving. De VKK organiseert het hele jaar door exposities op de zolders van het Ambachts- en Baljuwhuis, waarin iedereen gratis creaties van de leden kan bekijken en kopen en van kunstenaars zelf kan vernemen, wat met de kunstwerken wordt beoogd en welke technieken zijn toegepast.

Kunstgenootschap Vlietstreek

Het Kunstgenootschap Vlietstreek is een vereniging van kunstenaars, kunstliefhebbers en hobbyisten aan weerszijden van de Vliet met een kern in Voorschoten. Het KgV geeft onderdak aan meerdere kunstdisciplines en maakt het zo mogelijk dat kruisbestuiving kan ontstaan tussen verschillende kunstvormen. De ongeveer 60 leden vinden het belangrijk om vooral plezier te hebben in het maken van kunst. Ze organiseren exposities, excursies naar musea en hebben binnen de verenigingswebsite een eigen pagina waarop werk kan worden getoond. Het KgV komt graag in contact met andere culturele organisaties en steunt om deze reden ook de oprichting van een multifunctionele accommodatie. Zo’n locatie in het centrum van het dorp zal voor inwoners, verenigingen en winkeliers een trekpleister zijn.

Zielsveel

Zielsveel is het initiatief van Jeannette Monshouwer. Zij combineert filosofie, het onderzoeken van levensvragen, met het vertellen van verhalen in woord, beeld en klank. Zij biedt filosofiecursussen en muzikale bijeenkomsten. Daarmee maakt zij ruimte voor levende verhalen. Die brengen ons bij wat we willen ontwikkelen in onszelf; hoe we verlangen te leven. Hierin schenkt ze speciaal aandacht aan hoe we communiceren met natuur die wij zijn en om ons heen leeft.

De taal van woorden, beelden en klanken nodigen ons uit tot een open manier van luisteren. Met een open manier van waarnemen komen we ook bij ons vermogen om nieuwe verhalen te creëren. Daarmee geven we mede vorm aan de wereld.

Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar

De bibliotheek is dé plek voor ontmoeting en inspiratie, voor jong en oud, voor iedereen. Met speciale aandacht voor kunst en cultuur, audiovisueel en multimediaal. Met in de studeerhuiskamer ruimte voor cursussen en begeleiding, zowel in groepsverband als individueel. Je kunt jezelf hier ontwikkelen. Bezoek onze Galeriebieb met steeds wisselende tentoonstellingen van (lokale) kunstenaars en kom elke 4e zaterdag van de maand (van september t/m juni) van 14.30 – 15.30 uur naar ons Open Muziekpodium. Doel van dit open podium is om een diversiteit aan lokale muzikanten de kans te geven zich te presenteren of podiumervaring op te doen.

Fotoclub Voorschoten

De fotoclub is een enthousiaste groep mensen met allemaal een passie voor fotografie. We werken analoog en digitaal, in kleur en zwart-wit, ieder op zijn eigen niveau. Op de clubavonden presenteren we elkaar onze foto’s die we bespreken op compositie en techniek. Doordat we elkaars foto’s bespreken, verhogen we gaandeweg de kwaliteit van ons werk. De club biedt een aantrekkelijke plaats om feedback op jouw werk te krijgen van andere leden. Sommige spreken uit jarenlange ervaring, anderen beginnen net.

Protestantse Gemeente Voorschoten

De protestantse gemeente Voorschoten is een gemeenschap van mensen die zich willen laten inspireren door geloof in de Ene, die ons samenbrengt. Vanuit de overtuiging dat mensen samen de kerk maken, willen we betrokken zijn op elkaar en op de dorpsgemeenschap waar wij deel van uitmaken. Een van de activiteiten op cultureel gebied zijn de maandelijkse inloopconcerten. 

Vrienden van Berbice

De ‘Vrienden van Berbice’ willen de buitenplaats Berbice tot bloei brengen. Dat doen zij door financieel bij te dragen om zaken te verwerven die op Berbice thuishoren zoals meubels, zilveren voorwerpen en boeken en ook leifruitbomen voor in het park. Daarnaast willen de “Vrienden van Berbice” het mogelijk maken dat kleinschalige culturele evenementen gaan plaatsvinden, zoals in vervlogen tijden.

Voorschoten Voor Elkaar – samen voor elkaar

Samen met onze vrijwilligers en partners werken we elke dag aan een samenleving waarin meedoen en meetellen vanzelfsprekend is. Een Voorschoten waarin mensen perspectief hebben, sociaal rijk zijn en zich betrokken voelen bij hun leefomgeving en zich hier graag voor inzetten. Voor Elkaar is het eerste aanspreekpunt voor Voorschotenaren van alle leeftijden met vragen of problemen op het gebied van opvoeden en opgroeien, geldzaken en regelgeving, sociale contacten en relaties, wonen, vrijwilligerswerk, mantelzorg en meer. Voor Elkaar informeert, ondersteunt en wijst de weg.

Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten

OGLV is een vereniging die het historische en groene karakter van Voorschoten beschermt en de betekenis ervan op verschillende manieren onder de aandacht brengt. Zo organiseren we jaarlijks Open Monumentendag in Voorschoten en adviseren we de gemeente bij besluiten over ons erfgoed en over ontwikkelingen in de (groene) ruimtelijke ordening van ons dorp. Voor onze leden en andere belangstellenden organiseren we excursies en lezingen. Jaarlijks brengen we het OGLV Magazine uit met diepgaande artikelen en mooie illustraties over historische onderwerpen. Daarmee willen we de (belangstelling voor de) geschiedenis van Voorschoten levend houden.

Museum Voorschoten

Museum Voorschoten is het museum van, voor en over Voorschoten met een accent op de historie van het dorp. Wij willen de kennis van de Voorschotenaren over hun dorp en de plaatselijke cultuur vergroten en verdiepen en door middel van documentatie en collectievorming deze kennis bewaren voor toekomstige generaties.

Teneinde deze doelstelling te bereiken organiseren wij tentoonstellingen, lezingen en andere activiteiten over voor Voorschoten karakteristieke mensen, gebeurtenissen en voorwerpen. Tevens bouwt Museum Voorschoten een collectie kunst- en gebruiksvoorwerpen op naast prenten, foto’s, ansichtkaarten, boeken en archeologische vondsten uit de omgeving.

Buurthuis en Activiteitencentrum Alettahof

De vereniging Noord-Hofland exploiteert het Buurthuis en Activiteitencentrum Alettahof in Noord-Hofland. Noord-Hofland is de grootste wijk van Voorschoten en daarmee is het Activiteitencentrum Alettahof een belangrijk onderdeel van onze gemeenschap in Noord-Hofland en in Voorschoten. Wij bieden u ruimte om elkaar te ontmoeten tijdens één van de vele activiteiten in het centrum. Het Alettahof is aangesloten bij “Koren zingen voor Ouderen” van Fonds 1818 en organiseert 8 x per jaar concerten op zondagmiddag.

Buurthuis De Boschbloem

Buurthuis en activiteitencentrum “de Boschbloem” gevestigd in wijk Boschgeest organiseert activiteiten op het gebied van ontspanning, creativiteit en vorming voor alle inwoners van Voorschoten. We bieden u ruimte om elkaar te ontmoeten tijdens één van de vele activiteiten in het buurthuis. Naast de vaste activiteiten vinden ook incidentele ( besloten) activiteiten, vergaderingen en bijeenkomsten van andere organisaties plaats. Kortom, u heeft de mogelijkheid om elkaar in een informele en gezellige sfeer te ontmoeten. Iedereen is welkom !

Poëzie Voorschoten

Poëzie Voorschoten heeft als doel om poëzie dichterbij de Voorschotenaren te brengen. We willen daarom poëzie naar de straat brengen, door een serie van gedichten te plaatsen in ons dorp. Hierdoor hopen we mensen dagelijks in aanraking laten komen met poëzie. Deze gedichten zullen samen een route vormen, die te wandelen of te fietsen is. Om zo op een fijne manier Voorschoten en verrassende gedichten te ontdekken. Meer info:

Het Weekend van Voorschoten

In samenwerking met Het Weekend van Voorschoten organiseert de Cultuurfabriek sinds 2017 de Cultuurmarkt tijdens het jaarlijkse ‘Weekend van Voorschoten’ in september. Op 6 podia verspreid over het centrum van Voorschoten geven culturele organisaties een voorproefje van het nieuwe culturele seizoen en kan ieder kennismaken met een gevarieerd aanbod van cultuur voor en door Voorschotenaren. Helaas vindt er vanwege de maatregelen als gevolg van COVID 19 ook  in 2021 geen Weekend van Voorschoten plaats (en ook geen Cultuurmarkt)

Hart van Voorschoten

In samenwerking met de centrumondernemers/Hart van Voorschoten heeft de Cultuurfabriek in de weken voorafgaand aan kerst 2019 een uitgebreid gevarieerd kerstprogramma uitgevoerd. Door de coronamaatregelen was er helaas in 2020 een  beperkt kerstprogramma in de Dorpskerk en Het Kruispunt. 

Oranjevereniging Voorschoten

Voor de activiteiten rondom herdenking 4 mei en 75 jaar bevrijding in 2020 is samengewerkt met de Oranjeverening Voorschoten. Door de getroffen maatregelen vanwege coronavirus gingen de activiteiten niet door. Evenzo in 2021. 

Wassenaar-Voorschoten marketing

is een marketingorganisatie, bestaande uit ondernemers uit Wassenaar en Voorschoten, die gezamenlijk het toerisme in het eigen gebied willen bevorderen door middel van gebiedspromotie en het verbinden van de recreatieve en culturele mogelijkheden

Verwonder om de hoek

Verwonder om de hoek is dé plek waar kinderen hun passies ontdekken. Want leren en ontdekken doe je niet alleen op school, dat doe je overal en altijd, een leven lang. Ook op de BSO, in een museum, op de muziekschool, buiten in het park en bij jou om de hoek. Start met ontdekken bij jou in de wijk!

Ga naar de inhoud

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten